Sistemul de management al calității – în interiorul și exteriorul companiei

În cadrul unei companii, vorbind despre calitate, putem distinge două laturi principale: calitatea de sistem și calitatea de produs (sau serviciu).
Calitatea produsului este mult mai palpabilă pentru realizatorul de produs deoarece se referă strict la parametrii de performanță ai produsului, care sunt, cum se măsoară și cum se evaluează.
În cazul realizatorilor de ferestre calitatea produsului este evaluată conform standardului de produs EN 14351.
Spre deosebire de calitatea de produs, calitatea de sistem indică abilitatea companiei de a se coordona și controla pe sine, pentru a-și realiza produsul în condiții optime și controlate. Standardul EN 9001 este de fapt un model de control și autococontrol al proceselor din cadrul companiei, acceptat la nivel internațional.
La noi în țara percepția despre acest “ISO” este deformată și iar beneficiile pe care le oferă nu sunt nici pe departe cunoscute de către beneficiarii externi iar pe plan intern companiei nu sunt aproape deloc folosite.

Ce este acest “ISO”?
“ISO” sau “ISO 9001”, este un standard – EN ISO 9001 ce descrie cerințele pentru orice tip de companie (indiferent de domeniul ei de activitate) ce trebuiesc îndeplinite pentru că sistemul de management al calității companiei să fie recunoscut ca fiind conform prevederilor sale. Acest standard este documentul de referință pentru certificarea calității de sistem a respectivei companii.

Ce se obține prin certificarea calității de sistem a companiei?
În urma procesului de cretificare compania primește un certificat eliberat de către organismele de acreditare a calității care certifică faptul că respectiva companie are implementat un sistem de management al calității care este dovedit a fi funcțional.

Cum se obține acest certificat?
Acest certificat se obține în urma unui audit extern din partea organismelor de acreditare a calității care verifică existența unei documentații ce descrie sistemul de management al calității (SMC), implementarea și aplicarea sa în practică în cadrul companiei. Certificatul are o valabilitate de 3 ani iar auditurile sunt: primul de certificare și la circa 1 an distanță între ele încă două audituri de supraveghere.

Care sunt pașii de urmat pentru obținerea certificării SMC al companiei conform EN ISO 9001?
Primul pas constă în realizarea documentației scrise a SMC. EN ISO 9001 arată cerințele care trebuiesc satisfăcute, pentru că certificarea să fie realizată conform acestui standard (model de organizare)
Al doilea pas constă în implementarea SMC în practică.
Al treilea pas constă în aplicarea și verificarea internă a funcționalității SMC în practică.
Al patrulea pas constă în procesul de certificare a realizării, implementării și funcționarii SMC în cadrul companiei.

Cum se realizează documentația scrisă a SMC?
În baza cerințelor specificate în documentul de referință, EN ISO 9001 și cu ajutorul specificațiilor din ghidul de realizare a documentației de calitate, ISO/TR 10013, se va scrie documentația sistemului de calitate, care va cuprinde: manualul de calitate, procedurile de sistem, procedurile specifice de lucru și instrucțiunile de lucru.
Manualul de calitateeste un document de control în cadrul companiei dar și un document comercial, prin care compania arată modul în care procesele pe care le dezvoltă sunt ținute sub control.
Procedurile de sistemsunt acele proceduri generale, fără de care o companie nu-și poate demonstra controlul asupra proceselor.
Procedurile de lucrusunt specifice fiecărei companii în funcție de domeniul de activitate și descriu interrelationarea diferitelor funcții pentru funcționalitatea și controlul respectivelor procese.
Instrucțiunile de lucruservesc la explicarea detaliată a operațiunilor ce trebuiesc realizate în cadrul unui post de lucru. Aceste instrucțiuni pot sta la baza procedurilor de sistem sau de lucru.
Anumite proceduri de lucru sau mai ales instrucțiuni sunt documente care se pot regăsi în documentația  pentru calitatea de produs

Cât durează realizarea documentației?
În funcție de complexitatea companiei ca număr de angajați implicați în această activitate, numărul punctelor de lucru, cifra de afaceri, volumul de muncă, obiectivele propuse, etc, realizarea documentației poate dura între două și șase luni, cu implicarea managementului superior și a persoanelor desemnate pentru oferirea informațiilor necesare.

Cum se implementează SMC în cadrul companiei?
După ce a fost scrisă documentația aferentă, SMC se implementează în cadrul companiei prin distribuirea și, dacă nu este cunoscută, prin explicarea documentelor distribuite personalului implicat și desemnat chiar în cadrul acestei documentații.

Cum se dovedește aplicarea și funcționalitatea SMC în cadrul companiei?
Alpicarea și funcționalitatea SMC se poate dovedi și verifică prin înregistrările efectuate. Procedurile și instrucțiunile includ formulare ce trebuiesc a fi completate de către cei implicați. Relevantă și ritmul de completare a acestor formulare dovedesc funtionalitatea și aplicabilitatea SMC.

La ce folosește certificarea de sistem?
Certificarea de sistem folosește atât pe plan extern companiei dar și pe plan intern.
Pe plan extern, către clientul final, certificarea de sistem este o dovadă a faptului că procesele de realizare sunt controlate pentru că orice produs să fie realizat astfel încât să ajungă la performanțele promise.
Pe plan intern sistemul de calitate este o unealtă a mangementului pentru a-și cunoaște și controla stabilitatea și performanță proceselor interne de realizare a produselor.
 
În cea mai mare parte a lor, ferestrele sunt produse realizate unicat, în funcție de cerințele termotehnice stabilite împreună cu beneficiarul, la dimensiuni specifice. De aceea aceste produse nu există fizic în momentul vânzării. Singurele maniere de convingere a unui client că ceea ce achiziționează va răspunde (după ce vor fi realizate!) cerințelor sale sunt încrederea și reputația pe care o sugerează compania dar și documentele de calitate: certificarea de produs și cea de sistem.
Certificarea de produsarată că produsele realizate în condițiile modelului testat pot ajunge la performanțele descrise în Declarația de performanță ce însoțește produsul.
Certificarea de sistemarată că orice produs este rezultatul unor procese controlate și verificate pentru că performanțele sale să fie conform cu cele ale modelului aferent testat și certificat.
Companiile care doresc să-și vândă produsele către un beneficiar care nu poate aprecia încrederea și reputația companiei (ex: clienți din afara țării) trebuie să știe că singurul argument în favoarea vânzării îl reprezintă documentele de calitate.
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează


ing. Dragos Sima

Consultant tehnic și de calitate

Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta

Bucuresti,  Sector 1, Cod postal: 011442
Str. Alexandrina nr. 20-22, etaj 2

Tel: 021-311 1630, Fax: 021-311 8010
Cont: RO12.BACX.0000.0008.8107.7000
Unicredit Bank, Sucursala Orizont
CIF: 16882425

Introduceți datele de mai jos pentru a primi noutățile din domeniul tamplăriei termoizolante direct pe email

Top