Autentificare

Autentificare membrii PPTT

Utilizator *
Parolă *
Ține-mă minte

Mod de acordare a Certificatului Profesional pentru companii

Baza legala a Certificarii Profesionale Companii

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)

Capitolul II Sistemul calităţii în construcţii, Articolul 9, litera m), n), o)

m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții

n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcții;

o) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor”.

Si

Legea nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 Articolul II

“Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o), din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, care intră în vigoare la 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Si

O.U.G. nr. 6/2018

Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, se prorogă până la data de 25 august 2019.

''Acest act normativ completeaza sistemul calității în construcții cu cele trei componente prin care se atrage obligativitatea operatorilor economici care acționează pe piața construcțiilor de a obține, anterior desfășurării activității, certificarea în domeniu, fapt ce impune instituirea unui mecanism de certificare, mecanism care face obiectul unor demersuri cu privire la crearea unei platforme privitoare la Registrul național al certificărilor în construcții, mecanism modern, operativ, interactiv, care va asigura interoperabilitatea datelor referitoare la criterii juridice-administrative privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, legalitatea funcționării, solvabilitatea, achitarea taxelor și impozitelor, criterii economico-financiare privind justificarea capacității financiare și economice și criterii tehnice privind condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite de întreprinderile din construcții pentru certificarea capacității tehnice profesionale, obținerea certificatului de calificare și a dreptului pentru înscrierea pe listele oficiale din care să rezulte că a fost evaluată și a fost certificată calificarea profesională.

De asemenea, s-a ținut cont de faptul că acest sistem ce urmează a fi dezvoltat în următoarele 12 luni va asigura simplificarea accesului operatorilor economici din construcții la participarea la licitații și/sau adjudecarea de lucrări de către cei mai competenți operatori economici din construcții prin recunoașterea certificatului de calificare tehnico-profesională drept document probator care înlocuiește documentația edificatoare de eligibilitate privind îndeplinirea criteriilor tehnice pentru participarea la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări, asigurând reducerea numărului de documente justificative solicitate la licitație și simplificarea activității de preselecție la licitațiile publice de către comisiile de licitație.''

Sursa: www.universuljuridic.ro

Modul de acordare a Certificatului Profesional pentru Companii

Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de acordare a „Certificatului Profesional” va fi efectuată de „Comisia tehnică de certificare profesională” (C.T.C.P.). Comisia va fi formată din directorul executiv si secretarul general, reprezentanti ai PPTT și un membru al Consiliului Director.

Comisia a fost aprobată de Consiliul Director în sedinta din data de 10 noiembrie 2016.
În urma cererii făcute de către o companie, a chestionarului completat, directorul executiv stabilește de comun acord cu societatea data la care se va efectua vizita de verificare.

Dacă societatea verificată îndeplinește criteriile stabilite și întrunește cumulativ minim 240 puncte, din care:

  • 130 puncte pentru cerinte ale Spatiului de productie
  • 50 puncte pentru Personalul de productie
  • 60 puncte pentru Criteriul de calitate

C.T.C.P. prezintă în prima ședință a Consiliului Director „Recomandarea pentru certificare”, care în urma analizei hotărăște, prin vot, acordarea sau nu a „Certificatului Profesional”.

Dacă societatea verificată nu îndeplinește criteriile, întocmește un „Proces verbal cu recomandări” și stabilește împreună cu conducerea societății solicitante, un termen de reluare a procedurii, care nu va fi mai mic de 3 luni. Taxa pentru o nouă verificare va fi de 50% din taxa inițială, dacă următoarea cerere se face într-un termen de maxim 6 luni de la vizita de verificare.
Programarea vizitelor de verificare se face astfel încât durata dintre cerere și vizita să nu fie mai mare de 30 zile.
Certificatul Profesional este valabil 3 ani.

Certificatul Profesional este emis de Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii.

Cheltuielile de deplasare: carburanți, cazare vor fi acoperite de societatea solicitantă printr-o sponsorizare a P.P.T.T. sau pe baza de factura emisa de patronat.
Nota! Pentru companiile care asigura cazarea celor 2 reprezentati ai C.T.C.P., pe cheltuiala firmei, nu se percep cheltuieli cu cazarea.
Pentru transportul cu autoturismul se percepe un tarif 0,5 lei/km fara TVA.
 
Tarifele pentru prestația efectuării verificării inclusiv certificare sunt:
 
 

Societăți nemembre ale PPTT
(nu se percepe TVA)

Societăți membre ale PPTT
(nu se percepe TVA)

Cifra de afaceri

Sub 1.000.000 EUR

Intre 1.000.000 -5.000.000 EUR

Peste 5.000.000 EUR

Sub 1.000.000 EUR

Intre 1.000.000 -5.000.000 EUR

Peste 5.000.000 EUR

Producție tâmplărie din PVC

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Producție tâmplărie din aluminium si pereti cortina

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Producție de tâmplărie din lemn

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Producție de geam termoizolant

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

 

 

 

 

Certificatul se acordă pentru fiecare tip de producție în parte.

P.P.T.T. va publica periodic lista societăților care au primit „Certificatul Profesional”.
Reinnoirea Certificatului Profesional se face pentru o perioada de trei ani, prin solicitare adresata la patronat. Aceasta procedura este facuta in baza unui raport de reevaluare pe baza documentelor transmise de societatea dumneavoastra.

Tariful perceput in acest sens pentru membrii si nemembrii ai PPTT este de 100EUR/tip de productie.
La reinnoirea Certificatului Profesional vizita de verificare este facuta de un singur membru al C.T.C.P.

A. Criterii punctaj pentru acordarea Certificatului Profesional

- Download this file (criterii punctaj acordare certificat profesional, 2018.doc)criterii punctaj

B. Regulament Certificare Profesionala

- Download this file (regulament_certificare_profesionala_2018.doc)regulament

C. Documente pentru obtinerea Certificarii Profesionale

- Download this file (anexa_1_2018.doc)anexa_1 (Documentele ce insotesc scrisoarea de intentie)

- Download this file (anexa_2_2018.doc)anexa_2 (Chestionar de evaluare)

- Download this file (anexa_3_2018.doc)anexa_3 (Documente necesare, cerute in anexa 2)

- Download this file (anexa_4_2018.doc)anexa_4 (Plan evaluare)

D. Documente reinnoire Certificat Profesional

- Download this file (reinnoire_certificat_profesional_2018.doc)reinnoire certificat profesional

- Download this file (cerere_reinnoire_certificat_profesional_2018.doc)cerere reinnoire certificat profesional

 
 
 

Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta

Bucuresti,  Sector 1, Cod postal: 011442
Str. Alexandrina nr. 20-22, etaj 2

Tel: 021-311 1630, Fax: 021-311 8010
Cont: RO12.BACX.0000.0008.8107.7000
Unicredit Bank, Sucursala Orizont
CIF: 16882425

Introduceți adresa de email pe care doriți să primiți noutățile din domeniul tamplăriei din PVC, lemn sau aluminiu cu geam termoizolant

Please publish modules in offcanvas position.

Pentru o buna functionare si o navigare placuta folosim cookies. Continuând navigarea sunteți de acord cu folosirea acestora DE ACORD

Ce este un „cookie”?
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur şi simplu „cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitară emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driveul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părţi: numele şi conţinutul său valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenţa a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:
Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru că acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogarii pe site sau pe reţele de socializare).
Cookieuri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer său echipament (şi în general depinde de durată de viaţă prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terţi) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrata publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie conţine informaţii care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) şi un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţionă în consecinţă. Cookie-urile asigura uşerilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului, coşuri de cumpărături sau publicitate relevanta.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi/furnizori (ex: reţele de socializare sau o reclamă). Aceste terţe părţi pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului şi ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.
Navigând pe site-ul pptt.ro aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terţi: Google, Facebook.

Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veţi mai primi/vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poţi seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu eşti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau.
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.