Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă – organizaţie dinamică în sprijinul breslei

Unul din obiectivele propuse pentru acest an a fost să consolidăm organizaţia din punct de vedere al reprezentativităţii (în virtutea legii 62/2011 a dialogului social) prin cooptarea unor companii-etalon din industria de profil, în special firme care derulează activităţi susţinute de producţie. Până la acest moment au devenit membri PPTT 10 companii.
Doar aşa considerăm că putem avea un dialog constructiv cu autorităţile publice şi, în  acelaşi timp, să maximalizăm şansele de a obţine rezultatele dorite în urma discuţiilor respective, în deplină concordanţă cu interesele de afaceri ale societăţilor care fac parte din asociaţia patronală.

În cadrul patronatului, s-a conturat necesitatea certificării într-un cadru legislativ a capacităţii tehnico-profesionale a operatorilor în construcţii şi, în particular, a operatorilor în domeniul realizării şi montării  tâmplăriilor termoizolante.

Legea 10/1995 a calităţii în construcţii prevede necesitatea unui sistem al calităţii în construcţii “[...] care să conducă la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător. […]”  însă aplicabilitatea standardului EN ISO 9001, care oferă cerinţele unui astfel de sistem de calitate, nu este o condiţie legală de funcţionare nici măcar pentru operatorii care participă la licitaţiile cu bani publici. Condiţia necesităţii certificării implementării unui sistem de management al calităţii, aşa cum este el descris în EN ISO 9001 este cerută în multe caiete de sarcini ale unor învestiţii cu fond public său privat însă nu reprezintă o obligaţie.

În Articolul 4, aliniatul 1 al Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European ai al Consiliului, din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții se prevede necesitatea însoţirii produselor de o Declaraţie de performanţă, Regulamentul 305/2011 impune obligativitea obţinerii de către producătorii de ferestre termoizolante a unui marcaj CE pentru produsele destinate pieţei, conform standardului armonizat specific acestei activităţi, EN 14351. În cazul producătorilor de geam termoizolant, standardul de produs este EN 1279 (1 – 6). Practic după data de 01 Iulie 2013 (specificată în Regulamentul 305/2011) toţi producătorii de ferestre şi de sticlă termoizolantă trebuie să îşi însoţească produsele cu această Declaraţie de performanţă eliberată în urma certificării de conformitate a produsului.

Atesta Profesional PPTTAtestarea tehnică a companiilor
Pentru a veni in intampinarea cerintelor legale si pentru evitarea concurentei neloiale, cel putin pentru participantii la licitatiile cu bani publici, PPTT propune ca atestarea tehnico-profesionala a firmelor de profil sa reuneasca nu numai cerintele de calitate: de sistem si de produs necesare unei corecte realizari a produselor de profil, dar si a conditiilor de punere in exploatare a acestor produse, vizand competentele profesionale ale personalului desemnat pentru operatiile de realizare dar si de montaj a acestor produse. Obligativitatea legiferata guvernamental de obtinere a Atestatului tehnico-profesional poate fi o solutie de clarificare a conditiilor de participare la licitatiile pe bani publici si un criteriu de selectie a furnizorilor de aceste produse in cazul licitatiilor cu fonduri private. 

PPTT continua activitatea de derulare a  proiectelor cu fonduri obtinute de la Uniunea Europeana, acesta fiind  un alt obiectiv important al organizatiei noastre.
In cadrul proiectului “Califica-te!  Da-ti o sansa la o viata mai buna!”POSDRU/164/2.3/137877 Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta a finalizat inca doua evaluari de competente  pentru calificarea de “Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice” si “Confectioner geam termoizolator”
Felicitari angajatilor companiei Invest Prod SRL, Far Est SRL, Gip Ro Ambient  SRL, Alusystem SRL, Alco Line MG SRL și multumim domnilor directori pentru suport și receptivitate în implementarea acestui proiect.

 

 
PPTT Autorizatie 2014In cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell expertii PPTT au realizat pana la acest moment,  Curriculumul cursului de formare profesionala pentru montator de sisteme tamplarie termoizolanta, manualul de curs pentru  montator de sisteme tamplarie termoizolanta si ghidul pentru formatori montatori de sisteme tamplarie termoizolanta.
Manualul de curs si ghidul formatorului vor fi testate in cadrul proiectului cu ajutorul  unei grupe formate din 16 angajati din cadrul firmelor membre ale organizatiei noastre. PPTT s-a autorizat şi ca furnizor de servicii de formare profesională

Contextul economic al ultimilor ani a conturat unul din obiectivele principale ale organizaţiei noastre pentru anul 2015 – exportul.
În acest sens, PPTT şi-a propus o conduită proactivă în relaţia cu Consiliul de Export din cadrul Ministerului Economiei, identificând oportunităţi de export prin participarea la Târguri Internaţionale de profil pentru promovarea exportului cu susţinere de la bugetul de stat.

Colaborarea PPTT cu Consiliul de Export din cadrul Ministerului Economiei a avut la bază dorinţa membrilor PPTT de e testă şi accesă şi pieţele internaţionale.

Pentru anul 2015 PPTT şi-a propus accesarea a cel puţin trei Târguri Internaţionale.

Primul este Târgul  Batibouw care se desfăşoară în Belgia la Bruxelles în perioada 26 februarie – 8 martie 2015.
Batibouw reprezintă o importantă platformă de întâlnire pentru actorii din domeniul construcţiilor. Este o expoziţie recunoscută printr-o calitate de excepţie a produselor prezentate de fiecare companie.
Are 13 pavilioane împărţite în trei secţiuni principale:construcţii, renovare, design interior cu următoarele subsecţiuni: amenajări interioare, mobilier şi decoraţiuni de interior, cărămizi, acoperişuri,  structuri, automatizări , soluţii de iluminare, încălzire, aer condiţionat, instalaţii, bucătării, energie.

A doua acţiune de acest gen este Târgul Made Expo care se desfăşoară în Italia la  Milano în perioada 18-21 martie 2015.
MADE Expo  reprezintă o platformă de întâlnire pentru producători, arhitecţi, designeri, şi antreprenori din domeniul construcţiilor.
Din 2015 acesta va fi mai specializat şi va include 4 secţiuni: construcţii şi materiale de construcţii, ferestre şi acoperişuri, finisaje interioare şi exterioare, software, tehnologii şi servicii.Organizatorii pun la dispoziţie un spaţiu dedicat întâlnirilor B2B între expozanţi şi delegaţii din diferite ţări interesate de oportunitatea de export şi accesarea unor pieţe noi pentru produsele proprii.Made Expo este un eveniment important şi cu o foarte bună reputaţie, companiile participante beneficiind de o mare vizibilitate, de oportunitatea de a încheia contracte cu companii italiene precum şi cu companii din alte ţări. Participarea la această manifestare poate fi un catalizator pentru un dialog intens cu autorităţile şi cu cele mai cunoscute nume din piaţa de profil.

Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta

Bucuresti,  Sector 1, Cod postal: 011442
Str. Alexandrina nr. 20-22, etaj 2

Tel: 021-311 1630, Fax: 021-311 8010
Cont: RO12.BACX.0000.0008.8107.7000
Unicredit Bank, Sucursala Orizont
CIF: 16882425

Introduceți datele de mai jos pentru a primi noutățile din domeniul tamplăriei termoizolante direct pe email

Top