PPTT angajeza pe postul de coordonator - marketing, secretara

Candidatul ideal:
Serios, loial, punctual, ordonat, calm, agil, activ, cu studii superioare cu diploma de licenta, cunoscator al limbii engleze.
Descrierea jobului:
Cerinte
• Studii superioare cu diploma de licenţă,
• Cunoasterea pachetului Ms Office (Word, Excel, Power Point),
• Bune abilitati de comunicare, capacitate de organizare si planificare,
• Capacitatea de a lucra sub presiune si organizat,
• Capacitate de organizare pe prioritati; proactivitate,
• Cunostinte bune de limba engleza, scris / vorbit,
• Abilitati de comunicare, gandire analitica.
Constituie avantaj carnet categoria B si cunoasterea de limba germana, franceza sau italiana.

Descrierea companiei:

PATRONATULUI PRODUCATORILOR DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA
Persoana juridica romana de drept privat, non guvernamentala si non profit, constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2001, cu privire la patronate.

OBIECTUL DE ACTIVITATE SI SCOPUL PATRONATULUI
Art. 4 Obiectul de activitate
4.1 Patronatul are ca obiect de activitate sustinerea si apararea tuturor producatorilor si montatorilor de ferestre, usi, fatade si geam termoizolant, furnizorilor si comerciantilor din domeniu in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul sau de activitate, atat in plan national, cat si international potrivit prezentului statut si in acord cu prevederile legii care guverneaza existenta sa.
4.2 In vederea realizarii obiectului sau de activitate Patronatul isi propune realizarea urmatoarelor activitati:
a) Elaborarea si promovarea catre organele abilitate de proiecte de acte normative, instructiuni, rezolutii si propuneri ale membrilor Patronatului legate de problemele generale si specifice privind activitatea de productie si montaj tamplarie termoizolanta din PVC, aluminiu, otel, lemn stratificat, geam termoizolant si subansambluri;
b) Intarirea relatiilor de prietenie si colaborare cu alte patronate si cu alti investitori din tara si strainatate;
c) Organizarea de actiuni de recunoastere pe plan national a meseriei de producator si montator de:
- tamplarie termoizolanta din PVC, aluminiu si lemn stratificat;
- producator si montator de fatade si pereti cortina;
- producator de geam termoizolant;
si introducerea in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (C.O.R.) a profesiilor mentionate anterior;
d) Promovarea si sustinerea demersurilor pentru subventionarea de catre stat a cotei parti din contravaloarea costurilor necesare reabilitarii termice a cladirilor;
e) Impunerea la nivel national a unui standard minim de calitate privind realizarea produselor ce fac obiectul de activitate al membrilor Patronatului;
f) Promovarea celor mai bune materiale si componente la realizarea geamurilor termoizolante, din punct de vedere calitativ;
g) Desemnarea, in conditiile legii, de reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social;
h) Realizarea trimestriala a unui buletin informativ care va cuprinde date despre noutatile din domeniu;
i) Efectuarea unor demersuri in vederea achizitionarii de catre membrii Patronatului, a unor utilaje si materii prime in conditii avantajoase;
j) Cooperarea si aderarea la alte organizatii similare din strainatate;
k) Negocierea tarifelor de participare la targuri si expozitii pentru membrii Patronatului;
l) Studiul pietei din tara si strainatate, informarea membrilor cu privire la relatiile economice si sociale existente pe aceste piete;
m) Schimbul de informatii statistice intre membrii Patronatului privind conditiile generale economice si de piata din tara si strainatate si elaborarea pe baza acestora a unor studii relevante;
n) Organizarea de manifestari cum ar fi: conferinte de presa, congrese, cursuri de training, colocvii, dezbateri, expozitii, seminarii de informare, simpozioane sau altfel de intruniri nationale, infiintarea unei biblioteci, a unei banci de date si editarea de materiale documentare;
o) Participarea la comisii, consilii, congrese, expozitii si manifestari nationale si internationale legate de interesele urmarite de Patronat;
p) Medierea - arbitrajul pentru rezolvarea pe cale amiabila si extrajudiciara la cererea partilor implicate a disputelor (litigiilor) ce pot aparea intre membrii Patronatului, intre Patronat si alte societati comerciale sau in care un membru al Patronatului este parte, precum si la solicitarea institutiilor statului si in baza parteneriatelor incheiate;
r) Promovarea intereselor Patronatului prin inaintarea de memorii si alte instrumente, in scris, catre autoritatile competente, publicarea de anunturi in ziare si reviste, aparitia unor materiale informative la radio si tv, stabilirea de contacte cu oficialii de la nivelul tarii pentru asigurarea conditiilor normale de functionare a relatiilor economice;
s) Dezvoltarea relatiilor de cooperare cu alte patronate din tara si strainatate, cu organisme publice, administrative, institutii financiare, camere de comert – industrie – agricultura, etc, fundatii, organisme nationale si internationale, federatii, confederatii, institutii, pentru realizarea scopului sau;
t) Protectia, promovarea si dezvoltarea mediului de afaceri a membrilor Patronatului;
u) Atragerea si administrarea, in conditiile legii, de surse financiare sub forma de donatii si alte contributii in vederea realizarii scopului propus;
v) Infiintarea si administrarea, in interesul membrilor sai, a unor unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatiunile in lei si in valuta;
x) Participarea in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;
y) Sa actioneze prin orice mijloc legal pentru infaptuirea scopului Patronatului;
z) Asigurarea serviciilor de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca.
Art. 5 Scopul Patronatului
5.1 Scopul Patronatului il reprezinta:
a) Promovarea, sustinerea si apararea intereselor economice, tehnice, juridice si etice ale membrilor sai , precum si dezvoltarea spiritului de intrajutorare, colaborare si sprijin reciproc in activitatile pe care acestia le desfasoara;
b) Promovarea si dezvoltarea productiei de calitate in domeniul realizarilor tamplariei termoizolante;
c) Sustinerea independentei de actiune a patronilor in domeniul productiei de tamplarie termoizolanta in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;
d) Promovarea concurentei loiale, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii sai;
e) Incurajarea si contributia la dezvoltarea si intarirea relatiilor economice si sociale;
f) Contributia la procesul de dezvoltare economica si integrare deplina in structurile europene a Romaniei;
g) Promovarea progresului managerial.

Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta

Bucuresti,  Sector 1, Cod postal: 011442
Str. Alexandrina nr. 20-22, etaj 2

Tel: 021-311 1630, Fax: 021-311 8010
Cont: RO12.BACX.0000.0008.8107.7000
Unicredit Bank, Sucursala Orizont
CIF: 16882425

Introduceți datele de mai jos pentru a primi noutățile din domeniul tamplăriei termoizolante direct pe email

Top